Získejte
        svou provizi

Provize PVC OKNA s.r.o.

Unikátní kód (*)
Své jméno a příjmení (*)
Jméno a příjmení doporučeného potencionálního klienta (*)
Adresu a kontakt na doporučeného
potencionálního klienta (ulice, č.p., město, telefon) (*)
Číslo bankovního účtu,
na který bude případná provize vyplacena (*)
Váš e-mail (*)
Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit


Pravidla provizí

 1. Možnost získat provizi má každý náš stávající zákazník, který od nás obdržel kupón s unikátním kódem
 2. Doporučit, lze naší společnosti pouze nového zákazníka,
  se kterým naše společnost v minulosti neměla žádný smluvní vztah ani s ním aktuálně není v obchodním jednání
 3. Doporučení je potřeba nahlásit dříve, než bude doporučený klient kontaktovat kteroukoliv z našich poboček
 4. Žadatel uplatní svou provizi tak, že navštíví stránky www.pvcokna.cz/provize a zde vyplní formulář s požadovanými údaji
 5. Požadované údaje jsou:
  1. Unikátní kód
  2. Své jméno a příjmení
  3. Jméno a příjmení doporučeného potencionálního klienta
  4. Adresu a kontakt na doporučeného potencionálního klienta
  5. Číslo bankovního účtu, na který bude případná provize vyplacena
 6. V případě, že bude s potencionálním klientem uzavřena smlouva a tento řádně a v termínu uhradí cenu díly, vzniká nárok na provizi.
 7. Získaná provize, bude vyplacena nejpozději do 14 dnů od uhrazení kompletní ceny díla ze strany doporučeného klienta.
 8. V případě že výše provize případně součet provizí přesáhne částku sjednanou ve smlouvě o dílo, které doporučující klient zrealizoval u společnosti PVC OKNA s.r.o., je možno vyplatit provizi pouze na základě Dohody o provedení práce (vyplacená částka je ponížena o zákonný odvod daně), případně na základě vystavené faktury doporučujícím. Z toho důvodu, že je vypláceno formou dobropisu ke smlouvě o dílo. V případě, že ani jedna z možností není z důvodu překážky na straně doporučujícího možná, není možné provizi vyplatit.